Faaliyet Alanları

TASAM Kalkınma ve İş Birliği Enstitüsü, yapılacak araştırma ve plan program hazırlama çalışmalarına bilimsel yol göstericilik yapabilecek yeterli proje bazlı kadrolara sahip olacaktır. TASAM Kalkınma ve İş Birliği Enstitüsü, Türkiye’de konuşlanmış bir merkez teşkilata ilave olarak kalkınma yardımları götürülen ülkelerin bölgesel yığınaklanmasına bağlı olarak yeterli sayıda bölge teşkilatı ile bölgelerde bulunan ülke temas ve koordinasyon birimlerinden oluşacaktır. Merkez teşkilat, kalkınma yardımları sektörlerine göre teşkilatlanmış ve “Türkiye Kalkınma Yardımları” enstrümanlarının imkan ve kabiliyetleri ile destek yeteneklerine vakıf, bölge teşkilatlarının bölgesel ve sektörel “Kalkınma Yardımları” programları ile merkez imkanlarını ilişkilendirebilecek, sivil toplum kuruluşları kalkınma yardımları çalışma alanları ile gerektiğinde bütünleştirebilecek uzmanlık yapısına sahip olacaktır. Bölge teşkilatları, bütün sektörlerde araştırma ve kalkınma yardımları plan ve programları hazırlayabilme bilimsel yelpazesine sahip olacaktır. Ayrıca gerek kamusal enstrümanlarla gerekse sivil toplum kuruluşları eliyle uygulanacak plan ve programların belirlenen hedef istikametinde yönetilebilmesi için plan ve programların uygulama aşamalarına iştirak edecek ve bilimsel yönetimi sürdürecek bilim potansiyeli de bulunacaktır. Bölgesel teşkilatlar daimi personelden ziyade, işbirliği zeminini geliştirecek bütün sektörlerde proje bazlı çalışan kadrolardan oluşturulacaktır. Ülke temas birimleri ise bölgesel planlamaların ülkesel yansımalarına göre ülke araştırma ve plan program hazırlama anlayışı ile ülkesel uygulamalara bilimsel yol göstericilik yapabilecek yeterli proje bazlı kadrolara sahip olacaktır.