Asya Toplantısı - 4
CICA (Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı)
( 08 Şubat 2010 )
, Ankara - Türkiye

Türkiye’nin çok boyutlu açılımlarına katkı amacı ile Asya ülkeleri diplomatik temsilcileri ile Türk hükümet kurumları ve STK temsilcilerini “kalkınma ve işbirliği” temelinde bir araya getirecek toplantılar serisinin dördüncüsü 8 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

“Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ” ana başlığı ile dördüncü toplantı çalıştay formatında yapılacaktır. “Asya Toplantıları”, karşılıklı iletişim ve etkileşimin artmasına katkıda bulunacaktır.


Çalışma Yemeği: 13.00 – 14.00
Çalıştay: 14.00 – 16.00

Konu: Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA)

Oturum Başkanı: Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı

Sunumlar:
  - Büyükelçi Bülent TULUN
    T.C. Dışişleri Bakanlığı, AIGK/CICA Görev Gücü Başkanı

   - Büyükelçi Dulat BAKİŞEV
     CICA -İcra Direktörü

Görüş ve Öneriler

Ek Gündem:
CICA Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu Ön Bilgi Sunumu

Not: Türkçe – İngilizce simültane tercüme yapılacaktır.

Asya Toplantısı - 4
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC