TR-AB Sivil Diplomasi İnşası Programı Çalışmaları

  • “Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği”
TASAM olarak Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası adı ile “Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği” ana teması altında uzman akademik çevreleri ve düşünce kuruluşlarını bir araya getiren bir ağ (network) oluşturulmasını ve bu çerçevede bazı Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de, düzenli aralıklarla ikili, çok taraflı bir dizi etkinlik gerçekleştirilmesini planlanmaktayız.
 
Bu çerçevede gerek Türkiye’de AB ile ilgilenen akademi ve iş dünyası temsilcilerini, gerek Avrupa ülkelerinin Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşları, gerekse Avrupa’da Türkiye ve Avrupa’nın ortak geleceğine dair çalışma yapan kurum ve kuruluşları belli aralıklarla toplayan bir tartışma platformu ortaya çıkmış olacaktır.
 
 
Ana Tema
Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği
 
 
Alt Temalar
Türkiye - AB Ülkeleri İkili ve Üçlü Projeler / Etkinlikler
( Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Polonya gibi lokomotif ülkelerle )
 
Türkiye - AB İki Taraflı Projeler / Etkinlikler
( Türkiye - AB ve AB’nin geleceği perspektifinde ele alınacak öncelikli konular )
 
Türkiye - AB Çok Taraflı Projeler / Etkinlikler
( Afrika, Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya, Latin Amerika )