11. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi
İstanbul / Türkiye
04 - 05 Ekim 2018
Geleceğin Afrikası ve Türkiye
Türk ihraç malları için pazarın genişletilmesi, terörizmin sınırlandırılması, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, enerji ve teknoloji alanındaki birikimlerin paylaşılması; Afrika ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesine bağlıdır. Bu kapsamda çeşitli sektör, kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin Türkiye - Afrika ilişkileri çerçevesinde bir araya geleceği 11. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi’nin, Türkiye - Afrika çok boyutlu stratejik ilişkilerine ve karşılıklı kapasite inşasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.
 
Ana Tema
Geleceğin Afrikası ve Türkiye
 
Alt Temalar
Afrika’da Makro İktisadi Denge Arayışları
Küresel Siyasetin Gölgesinde İç/Dış Ortaklıklar
Askerî Stratejilerin Genel Görünümü ve Güvenlik Sorunları
Eğitim ve Toplumsal Kalkınmada Çağdaş Paradigma Sorgulaması  
Yeni Dünya’ya Doğru Türkiye - Afrika İlişkilerinin Dönüşüm Dinamikleri

11. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC