1. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Forumu
Sosyoekonomik İş Birliği ve Kültürel Etkileşim
( 08 - 11 Ekim 2009 )
, İstanbul - Türkiye

Türkiye’nin çok yönlü dış politika açılımının bir parçası olarak Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve sağlam bir temelde ilerlemesi için ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyellerin karşılıklı tanıtılmasına ve sivil ve resmi ilgili kurumların, kanaat önderlerinin daha yoğun iş birliği, etkileşim ve iletişimine gereksinim duyulmaktadır. “Türk - Latin Amerika ve Karayipler Forumu”, söz konusu gereksinimin karşılanması ve iş birliği sürecinin güçlü bir ivme ile yükselmesine katkı amacıyla planlanmıştır. "Sosyoekonomik İş Birliği ve Kültürel Etkileşim" temalı Forum’un, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinden çok sayıda sanatçı, iş adamı, uzman ve diplomatik temsilci içeren katılımcının yanı sıra, başta Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TİKA olmak üzere ilgili devlet kurumlarımızın temsilcileri ve TOBB, DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, İTO gibi çok sayıda kurumun katılımı ile güçlü bir sinerjiye dönüşmesi hedeflenmektedir.

1. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Forumu
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Davetiye
Program
Sonuç Raporu
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC