Türkiye 2053 Projesi
2017, İstanbul / Türkiye
2016-2053
“Güç ve Adalet”
TASAM tarafından Ülkemizde ilk kez olmak üzere 9 yıldır sürdürülen “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” Projesi’nin yeni aşaması niteliğindeki “Güç ve Adalet” ana temalı Türkiye 2053 Projesi start aldı.
 
Sosyoloji ile doğru orantılı gelişen bu tarz projelerin dönüşüm yaratması elbette zaman alıyor. 2005-2006 yıllarında ilgili otoritelerle sayısız sunum ve görüşme gerekmiş olsa da 2011 yılı itibariyle devlet ve hükümet politikası hâline dönüşen 2023 sürecinin önündeki zihinsel eşik; nicelik hedeflemeleri değilnitelik hedefleri üzerine yoğunlaşılması gerekliliği olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda şekillenen ve 2023, 2033, 2043 için üç gözden geçirme öngörülen Türkiye 2053 konseptinde “Makro Çerçeve, Stratejik Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası” olmak üzere 3 temel başlıkta çalışmaların yürütülmesi öngörülüyor.
 
Proje resmî internet sitesi: www.turkiye2053.org 
Türkiye 2053 Projesi
Sevda ÇALIŞKAN
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Basın Bülteni Etkinlik Öncesi
Tarım, Gıda ve Hayvancılık | Konsept Belgesi
Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii | Konsept Belgesi
Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum | Konsept Belgesi
Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji | Konsept Belgesi
Finans, Bankacılık ve Kalkınma | Konsept Belgesi
Enerji ve Nükleer Teknoloji | Konsept Belgesi
Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma | Konsept Belgesi
Turizm, Çevre, Şehircilik | Konsept Belgesi
Sağlık ve Sosyal Güvenlik | Konsept Belgesi
Otomotiv, Lojistik, Ulaşım | Konsept Belgesi
Türkiye 2053 Vizyon Belgesi
Tarım, Gıda ve Hayvancılık | Vizyon Belgesi
Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii | Vizyon Belgesi
Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum | Vizyon Belgesi
Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji | Vizyon Belgesi
Finans, Bankacılık ve Kalkınma | Vizyon Belgesi
Enerji ve Nükleer Teknoloji | Vizyon Belgesi
Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma | Vizyon Belgesi
Turizm, Çevre, Şehircilik | Vizyon Belgesi
Sağlık ve Sosyal Güvenlik | Vizyon Belgesi
Otomotiv, Lojistik, Ulaşım | Vizyon Belgesi
Değerler İnşası - Türkiye 2053 | Vizyon Belgesi
Medeniyet İnşası Bağlamında Süreklilik ve Değişim Konsept Belgesi
Afiş
Türkiye 2053 Sponsorluk Dosyası
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC