Türkiye 2053 | TGH | Tarım, Gıda Ve Hayvancılık 2053

  • STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖRLER | ALAN SAYFASI
“Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2053 sektörel çalışmalarının amacı; sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, tarım, gıda ve hayvancılık politikaları konusunda siyasi bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif etkileşim/öneriler geliştirmektir. OECD daha önce yayınladığı raporunda Türkiye’yi dünyanın 7. tarımsal gücü olarak açıklamıştır. Türkiye’nin hedefi ilk beşte yer almaktır. “Tarım, Gıda ve Hayvancılık” sektöründeki takip eden çalışmalarla ulaşılmak istenen; tarım, gıda ve hayvancılık arasında ilişki kurarak bütüncül bir perspektif çizmeye çalışmak ve Türkiye’nin bu alandaki temel politikalarını etkilemektir. Bilimsel etkinlikler, stratejik raporlar ve yayımlarla gerçekleştirilecek çalışmaların her aşamasına tüm tarafların azami düzeyde katılımı ve etkileşimi hedeflenmektedir.
 
Ana Tema
Tarım, Gıda ve Hayvancılık
 
Alt Temalar
1.  Tarım Sektöründe İnovasyon, İnsan Kaynağının Dönüşümü ve Rekabetçi Kurumsal Kapasite 2053
2.  Tarım Gıda ve Hayvancılıkta Dış Kapasite İnşası 2053 “Ortadoğu, Yakın Asya ve Afrika”
3.  Tarımda Markalaşma ve Özgün Ürünler 2053
4.  Bölgesel Kalkınma Projeleri (GAP, DAP, DOKAP vb)  Potansiyel ve Fırsatlar
5.  Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Derinliği, AB Ortak Tarım Politikası ve Türkiye
6.  Biyo - Çeşitlilik ve GDO’lu Ürünler, Arz ve Gıda Güvenliği 2053
7.  Kırsal Kalkınma, Çok Boyutlu Üretim Güvenliği 2053
8.  Et, Süt ve Su Ürünleri Perspektif 2053
9.  İklim Değişiklikleri; İklim Biliminin Geliştirilmesi, Çok Boyutlu Bölgesel Öngörüler Fırsat ve Risk Senaryoları 2053
10.  Çin, Hindistan, Rusya, Arjantin ve Brezilya; Rekabet ve Fırsatlar 2053
11.  Türk Tarımının Model Rolü
12.  Tarımsal Desteklemede Yeni Modeller
13.  Tarımsal Üretim ve Pazarlama da Yeni Perspektifler (Biyoçeşitlilik, Biyogüvenlik, Biyoteknoloji, Biyoyakıtlar)
14. Tarım 4,0 (Akıllı Tarım için İnovasyon ve Teknoloji)