Türkiye 2053 | SPS | Sosyal Politikalar Ve Sivil Toplum 2053

  • STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖRLER | ALAN SAYFASI
“Sosyal politikalar ve Sivil Toplum 2053 sektörel çalışmalarının amacı; sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, sosyal politikalar ve sivil toplum politikaları konusunda siyasi bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif etkileşim/öneriler geliştirmektir. 2053 hedefleri açısından, Türkiye’nin ideal sosyal barış ve adaleti tesis ederek ülkesel, bölgesel ve küresel anlamda güven ve itibarını daha da artırması için, sosyal politikalar ve sivil toplum sektörü büyük önem arz etmektedir. “Sosyal politikalar ve Sivil Toplum” sektöründeki takip eden çalışmalarla ulaşılmak istenen; sosyal politikalar ve sivil toplum arasında ilişki kurarak bütüncül bir perspektif çizmeye çalışmak ve Türkiye’nin bu alandaki temel politikalarını etkilemektir. Bilimsel etkinlikler, stratejik raporlar ve yayımlarla gerçekleştirilecek çalışmaların her aşamasına tüm tarafların azami düzeyde katılımı ve etkileşimi hedeflenmektedir.
 
Ana Tema
Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum
 
Alt Temalar
Sosyal Politikalar: Sorunlar ve Çözümler
Sosyal Politikalar, Sosyal Dayanışma ve Sivil Toplum
Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar ve İnsan Kaynağının Nitelik Etkileşimi
Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar, Tarihi Referans Kurumlar ve Yeni Yorumları
Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikaların Finansmanı Riskler ve Fırsatlar                      
Sosyal Güvenlik Politikalarında Yeni Yaklaşımlar 2053
Sosyal Güvenlik Reformu: Proaktif Öneriler
Sosyal Politikalarda İnsan Kaynağının Kalitesi
Toplumsal Katılımcılık ve Kamu Diplomasisi
Mevcut Tüketim Kalıplarının Değişimi ve Dönüşümü Sosyal Politikalarda Yeni Gelişme ve Formüllerin Uygulanması
Bugünün ve Yarının Şartlarında Sosyal Güvenlik Tanımı
Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi
Sosyal Destek Programlarında Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
Aile ve Toplum Özelinde Yeni Politikalar
Kadının Statüsü Özelinde Yeni Politikalar
Çocuk Hizmetleri Yeni Politikalar
Sosyal Yardımlar Özelinde Yeni Politikalar
Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Özelinde Yeni Politikalar
Şehit Yakınları ve Gaziler Özelinde Yeni Politikalar