Türkiye 2053 | SSG | Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma 2053

  • STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖRLER | ALAN SAYFASI
“Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma 2053 sektörel çalışmalarının amacı; sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, kamu yönetiminde inovasyon ve insani kalkınma politikaları konusunda siyasi bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif etkileşim/öneriler geliştirmektir.
 
2053 hedefleri açısından Türkiye’nin, inovasyon ekonomisini kalkınmanın emrine verirken gerekli tüm yasal, kültürel, iletişimsel, toplumsal ve siyasi dönüşümünü bireysel özgürlüklerin güvence altına alınması yönünde yapması bağlamında, kamu yönetiminde inovasyon ve insani kalkınma büyük önem arz etmektedir. “Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma” sektöründeki takip eden çalışmalarla ulaşılmak istenen; kamu yönetiminde inovasyon ve insani kalkınma arasında ilişki kurarak bütüncül bir perspektif çizmeye çalışmak ve Türkiye’nin bu alandaki temel politikalarını etkilemektir. Bilimsel etkinlikler, stratejik raporlar ve yayımlarla gerçekleştirilecek çalışmaların her aşamasına tüm tarafların azami düzeyde katılımı ve etkileşimi hedeflenmektedir.
 
Ana Tema
“Yönetimde İnovasyon ve Sürdürülebilir İnsani Kalkınma”
 
Alt Temalar
Yönetimde İnovasyon ve 2053 İnsani Kalkınma Hedefleri
Kamu Yönetiminde İnovasyon
İnovasyon Ekonomisi
Özel ve Kamu Sektörü İnovasyon Yönetişim Sistemi
İnsani Kalkınma: Eğitim ve Sağlık Politikaları ve Diğer Sosyal Politikalar
Ekonomi Politikaları ve İnsani Kalkınma
İnsani Kalkınma Ekonomisi
İnsani Kalkınma ve Bireysel Özgürlükler
Kadın ve İnsani Kalkınma
Çocuk ve İnsani Kalkınma
Yaşlı - Yaşlanan Nüfus ve İnsani Kalkınma