TCS | Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 | Stratejik Lokomotif Sektörler
Türkiye
2013
TURİZM, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK 2023 | ALAN SAYFASI
 
EYLEM PLANINDAKİ SEKTÖREL ÇALIŞMALAR
 
Akil Kişiler Kurulu Toplantıları
TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu 5 | 16 Mayıs 2011, İstanbul
TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu 6 | 16 Ekim 2012, İstanbul
 
Bilimsel Katılımlı Atölye Çalıştayları
 
Sektörel Kongre ( Ulusal ve Uluslararası )
Turizm, Çevre Şehircilik 2023 | 2014
 
Sektörel Toplantılar  ( Bölgesel )
Ankara Toplantıları ( Sektörel - Başkent Bürokrasisi )
TV Programları Medya Konferansları
Karar Alıcı Organlara Brifing Toplantıları
Sektörel - Bölgesel Araştırma Alt Projeleri ve Raporları Hazırlanması
Sektörel Raporun Yayımlanması
Diğer Akademik Çalışmalar ( Kitap, Makale, Tez v.b. )
Ana Belgenin Sürekli Güncellenerek Yayımlanması
İl Toplantıları ( Sektörel Konsept - Valilerin Liderliğinde )
 
 
Alan İnternet Sayfa Adresi  | tcs.tasam.org

 

Katılımcı Başvuru Formu
TCS | Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 | Stratejik Lokomotif Sektörler
TASAM Yönetim Kurulu Üyesi İhsan TOY
Telefon
+90 (212) 635 6151
E-Posta
Proje Dosyası
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC