Türkiye 2053 | TCS | Turizm, Çevre, Şehircilik 2053

  • STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖRLER | ALAN SAYFASI
“Turizm, Çevre, Şehircilik 2053 sektörel çalışmalarının amacı; sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, turizm, çevre, şehircilik politikaları konusunda siyasi bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif etkileşim/öneriler geliştirmektir. 2053 hedefleri açısından, Türkiye’nin ülkesel yaşam kalitesi kadar marka şehirleri ile bölgesel ve küresel anlamda örnek bir değer haline gelmesi için, turizm, çevre, şehircilik sektörü büyük önem arz etmektedir.
 
“Turizm, Çevre, Şehircilik” sektöründeki takip eden çalışmalarla ulaşılmak istenen; turizm, çevre, şehircilik arasında ilişki kurarak bütüncül bir perspektif çizmeye çalışmak ve Türkiye’nin bu alandaki temel politikalarını etkilemektir. Bilimsel etkinlikler, stratejik raporlar ve yayımlarla gerçekleştirilecek çalışmaların her aşamasına tüm tarafların azami düzeyde katılımı ve etkileşimi hedeflenmektedir. Yaşanabilir çevre ve marka şehirler temelinde Turizm’in inşa edeceği kapasite ve verimlilik artışı ile çok boyutlu kazanımların maksimize edilmesi temel referanstır.
 
Ana Tema
“Marka Şehirler ve Turizm 2053”
 
Alt Temalar
Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler
Planlama ve Kentsel Dönüşüm
Kurumsal Kapasite İnşası ve Devlet Dışı Aktörler
KENTGES ve Mega İstanbul Projeleri
Şehirleşme Estetiği Modeller ve Temel Alanlar
Turizm Kapasite İnşası ve Araçlar
 Marka Turizm Konseptleri ve Bölgeler
Turizmde Yüksek Verimlilik; Fırsatlar ve Riskler