Türkiye 2053 | OLU | Otomotiv, Lojistik, Ulaşım 2053

  • STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖRLER | ALAN SAYFASI
Otomotiv, Lojistik, Ulaşım 2053 sektörel çalışmalarının amacı; sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, otomotiv, lojistik, ulaşım politikaları konusunda siyasi bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif etkileşim/öneriler geliştirmektir. 2053 hedefleri açısından, Türkiye’nin bölgesel ve küresel anlamda stratejik gücünü daha da artırarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması için, otomotiv, lojistik, ulaşım sektörü büyük önem arz etmektedir.
 
Otomotiv, Lojistik, Ulaşım” sektöründeki takip eden çalışmalarla ulaşılmak istenen; otomotiv, lojistik, ulaşım arasında ilişki kurarak bütüncül bir perspektif çizmeye çalışmak ve Türkiye’nin bu alandaki temel politikalarını etkilemektir. Bilimsel etkinlikler, stratejik raporlar ve yayımlarla gerçekleştirilecek çalışmaların her aşamasına tüm tarafların azami düzeyde katılımı ve etkileşimi hedeflenmektedir.

Ana Tema
“Sürdürülebilir Kalkınma: Otomotiv, Lojistik, Ulaşım”
 
Alt Temalar
Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret 
Türk Markalı Otomobil Projesi
 
Otomotiv Sektöründe Lojistik Sorunlar ve Yaklaşımlar
Sürdürülebilir Kalkınma ve Lojistik Köyler
 
Lojistik Sektörünün Gelişme Potansiyeli
Lojistik Eğilimler
 
Türkiye’nin Lojistik Potansiyeli ve 2053 Perspektifleri
Lojistik Sektörünün Rekabet Vizyonu
 
Ulaşım Politikaları ve Lojistik
 
Avrupa Lojistik Sektörü ve Türkiye Yansımaları
Küresel Ekonomide Dış Ticaret Lojistiği