Türkiye - Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı - 1

  • “Yeni Dönem Türkiye - Pakistan İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller”

 

TASAM ile PILDAT Pakistan Yasal Kalkınma ve Şeffaflık Enstitüsü  (Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency ) işbirliğinde düzenlenmiştir.

 

TASAM ile PILDAT işbirliğinde planlanan Türkiye - Pakistan Yuvarlak Masa Toplantıları serisinin ilki “Yeni Dönem Türkiye - Pakistan İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller” teması ile 11 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır.

Türkiye ile Pakistan arasında her alanda iyi düzeyde süregelen ikili ilişkilerin uluslararası platformlara yansıması da son derece olumludur. Her iki ülke de uluslararası platformlarda birbirlerinin destekleyicisi konumundadır. Türkiye, “Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu” (DPDG) gibi çok taraflı süreçlerde aktif ve yapıcı bir tutum izlerken, Türkiye-Pakistan-Afganistan Üçlü Zirve süreci ve Afganistan odaklı toplantılarıyla Pakistan’ın içinde bulunduğu bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamayı öncelik olarak değerlendirmektedir. Pakistan da ülkemizi yakından ilgilendiren uluslararası konularda Türkiye’ye müzahir bir yaklaşım sergilemektedir. İlişkilerdeki bu yakınlık üst düzey ziyaretlere de yansımaktadır.

 

PROGRAM

Yer  Titanic Business Hotel Europe, Bayrampaşa - İstanbul | 0212 467 8100
Tarih 11 Kasım 2013, Pazartesi
Saat 13:00 Çalışma Yemeği | 14:00 - 17:00 Toplantı
LCV Yadigâr SEVİŞ, yadigar@tasam.org  |  M. Hilmi ÖZEV, mozev@tasam.org

 

Konular  :

Türkiye - Pakistan Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller

Orta Asya ve Orta Doğu Bölgeleri ve Türkiye - Pakistan

Enerji güvenliği, Enerji Arz Politikaları ve Fırsatlar

Ekonomik İşbirliği

Türkiye - Pakistan Güvenlik İşbirliği, Çok Boyutlu Güvenlik ve Terörle Mücadele

Ulaşım, Lojistik, Bankacılık

İİT Üyesi Ülkeler İkili ve Çok Taraflı Kapasite İnşası

Kamu Yönetiminde İnovasyon ve Teknoloji Paylaşımı

Akademik ve Kültürel İşbirliği İmkânları

Bölgesel ve Küresel Ortak Perspektifler