SSG | Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 | Stratejik Lokomotif Sektörler
SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK 2023 | ALAN SAYFASI
( 2014 )
- Türkiye
 
EYLEM PLANINDAKİ SEKTÖREL ÇALIŞMALAR
 
Akil Kişiler Kurulu Toplantıları
TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu 5 | 16 Mayıs 2011, İstanbul
TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu 6 | 16 Ekim 2012, İstanbul
 
Bilimsel Katılımlı Atölye Çalıştayları
 
Sektörel Kongre ( Ulusal ve Uluslararası )
Sağlık ve Sosyal Güvenlik 2023 | 2014
Vizyon Belgesi
 
Sektörel Toplantılar  ( Bölgesel )
Ankara Toplantıları ( Sektörel - Başkent Bürokrasisi )
TV Programları Medya Konferansları
Karar Alıcı Organlara Brifing Toplantıları
Sektörel - Bölgesel Araştırma Alt Projeleri ve Raporları Hazırlanması
Sektörel Raporun Yayımlanması
Diğer Akademik Çalışmalar ( Kitap, Makale, Tez v.b. )
Ana Belgenin Sürekli Güncellenerek Yayımlanması
İl Toplantıları ( Sektörel Konsept - Valilerin Liderliğinde )
 
Alan İnternet Sayfa Adresi  | ssg.tasam.org
SSG | Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 | Stratejik Lokomotif Sektörler
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Proje Dosyası
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC