Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu
DEĞERLER İNŞASI | ALAN SAYFASI
( 2014-2015 )
- Türkiye
MEDENİYET İNŞASI - TÜRKİYE VİZYONU
"Referans Değerler, Kurumlar ve Şahsiyetler"
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesindeki TSV 2023 | Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi 2008 yılındaki Kongre'nin ardından 2009 ve 2010 yıllarındaki 81 İl Çalıştayları sonunda hazırlanan Resmi Belge'deki karar ve uygulamaların takibi ile 2011 yılından itibaren başlatılan lokal, bölgesel, sektörel ve kurumsal etkinlikler, Stratejik Lokomotif Sektörler çalışmaları üzerinden sürdürülmektedir.
 
“Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu” başlığında yapılacak çalışmalar Proje’nin üçüncü ve son evresini oluşturur. Medeniyet İnşası olmadan gelen refah ve gücün çürüme getireceği ön kabulünden hareketle, ülkenin medeniyet değerlerinin güncel yorumları ve ülkenin bu yorumları temsil yeteneği temel odak noktası olarak kabul edilir.
 
Bu doğrultuda atılacak adımlar Türkiye’nin 21. yüzyılda bölgesel ve küresel düzeylerdeki etkinliği ve saygınlığı üzerinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu çalışmalar Anadolu’daki medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak Türkiye ile dünyanın geleceğine dair yeni bir medeniyet perspektifi geliştirmek üzere akademik tartışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.
 
 
 
 
ANA ETKİNLİK
 
TSV 2023 | Değerler İnşası Forumu ( 2014 )
 
“Türkiye Vizyonu - Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler”
 
 
ALAN ETKİNLİKLERİ
 
TSV 2023 Projesi Akil Kişiler Kurulu Toplantıları ( Proje’nin resmî internet sitesi | www.tsv2023.org )
 
Medeniyet Toplantıları | Çalıştaylar | Ankara Toplantıları |  İl Toplantıları | Karar Alıcılara Brifing Toplantıları
 
Araştırma Projeleri ve Raporları
 
Değerler İnşası Çalışmaları ( Medeniyet Raporu, Kitap, Makale, Tez vb. Akademik Çalışmalar ile Güncel TSV 2023 Ana Belgesi’nin Yayımlanması, TV Programları, Medya Konferansları )

 

Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Resmî Sitesi:  www.tsv2023.org
 
 
Proje Dosyası
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC