Türkiye 2053 Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu

  • DEĞERLER İNŞASI | ALAN SAYFASI
Türkiye 2053 Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu
"Referans Değerler, Kurumlar ve Şahsiyetler"

,
İnsanlık tarihi, aynı zamanda medeniyetlerin de tarihidir. Tarih boyunca insan ve insanlık, hayatiyetini ve mevcudiyetini sürdürmek için büyük çaba ve mücadelelerin içinde olmuştur. Her medeniyet, insan doğasının karmaşık yapısından sosyal düzene geçiş arayışının sonucu ve tezahürüdür.