2. Türkiye - Çin Forumu
“Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”
( 22 Mayıs 2017 )
, Wish More Hotel - İstanbul
Bu noktada, her yıl dönüşümlü düzenlenmesi planlanan Türkiye - Çin Forumu’nun amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Çin ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Çin kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. 

Ana Tema
''Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler''

Alt Temalar
Sektörel ve Finansal Derinleşme
Güvenlik ve Savunma Sanayii 
Yatırım, Ticaret, Altyapı ve Müteahhitlik
Kamu Diplomasisi; Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Düşünce Kuruluşları ve Medya
Devlet Doğasının Değişimi, Beklenti Yönetimi ve Çok Boyutlu Güvenlik
ASEAN Bölgesi, Şangay İşbirliği Örgütü vb ve Asya’da Entegrasyon
Enerji, Su ve Gıda Güvenliği
Bilim ve Teknoloji, Akademi ve Kültür  
Orta Doğu - Afrika, Güney ve Orta Asya

2. Türkiye - Çin Forumu
Osman ORHAN
Telefon
+902126356151
E-Posta
Basın Bülteni Etkinlik Öncesi
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2017 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC