Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı - 2
Türkiye - Hindistan İlişkileri: Yeni Dünya'da Yükselen Güçler
( 13 Mayıs 2017 )
, İstanbul - Türkiye
Dönüşümlü düzenlenen Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Ülke Toplantılarının amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Hindistan ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Hint kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. Yakalanacak ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun vadede geniş katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli ise ayrıca değerlendirilmelidir.
 
Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.
 
Ana Tema
Türkiye - Hindistan İlişkileri: Yeni Dünya'da Yükselen Güçler
 
Alt Temalar
Sektörel ve Finansal Derinleşme
Güvenlik ve Savunma Sanayii
Yatırım, Ticaret, Altyapı ve Müteahhitlik
Kamu Diplomasisi; Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Düşünce Kuruluşları ve Medya
Devlet Doğasının Değişimi, Beklenti Yönetimi ve Çok Boyutlu Güvenlik
SAARC Bölgesi vb ile Güney Asya’da Entegrasyon
Enerji, Su ve Gıda Güvenliği
Bilim ve Teknoloji, Akademi ve Kültür 
Orta Doğu - Afrika, Güney ve Orta Asya
ABD, AB ve Yeni Ortaklarla İlişkiler ve Bölgesel Stratejiler                   
Çok Kutuplu Dünyada Yükselen Güçler ve Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon
 
Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı - 2
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2017 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC