Türkiye - Katar Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
“Yeni Dönem Türkiye - Katar İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”
( 2017 )
- Türkiye / Katar

Türkiye - Katar Yuvarlak Masa Ülke Toplantılarının amacı, yeni dönemde Türkiye – Katar ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türkiye ve Katar kamuoyları nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. Yakalanacak ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun vadede geniş katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli ise ayrıca değerlendirilmelidir.

Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Ana Tema
“Yeni Dönem Türkiye - Katar İlişkileri: Değişen Bölgesel ve Küresel Düzende Fırsatlar ve Güçlükler”

Alt Temalar
Türkiye - Katar Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller
Enerji Politikaları: Jeopolitik ve Güvenlik Sonuçları
Teknoloji Paylaşımı, Akademik ve Kültürel İşbirliği
Sektörel İşbirliği Perspektifleri; Savunma Sanayi, Ulaşım
Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler
Ortadoğu,  Afrika, Asya Ülkeleri ve Türkiye - Katar  
ABD, AB ve Yeni Ortaklarla İlişkiler ve Bölgesel Stratejiler                   
Çok Kutuplu Dünyada Yükselen Güçler ve Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon
 

Türkiye - Katar Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC