Türkiye - Fransa Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
“Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”
( 2017 )
- Türkiye/Fransa

Türkiye - Fransa Yuvarlak Masa Toplantıları; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut iş birliğinin nasıl stratejik bir iş birliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı ve stratejik zemin kapasite inşasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Türkiye - Fransa Yuvarlak Masa Toplantılarının amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Fransa ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Fransız kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. Yakalanacak ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun vadede geniş katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli ise ayrıca değerlendirilmelidir.

Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Ana Tema
Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler

Alt Temalar
Türkiye - Fransa Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller
Enerji Politikaları: Jeopolitik ve Güvenlik İşbirliği
Teknolojik İşbirliği, Akademik ve Kültürel İşbirliği
Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler
Türkiye’nin AB Üyelik Süreci ve Türkiye – Fransa İlişkileri
Ortadoğu,  Afrika, Orta Asya Ülkeleri Bağlamında İş Birliği İmkânları
ABD ve Yeni Ortaklarla İlişkiler: Transatlantik&Pasifik Stratejiler        
           
 

Türkiye - Fransa Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Vizyon Belgesi
Vizyon Belgesi FR
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC