Türkiye - İtalya Yuvarlak Masa Toplantsı - 1
“Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”
( 2017 )
, Türkiye/İtalya

Türkiye - İtalya Yuvarlak Masa Ülke Toplantıları; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut iş birliğinin nasıl stratejik bir iş birliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı ve stratejik zemin kapasite inşasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Türkiye - İtalya Yuvarlak Masa Ülke Toplantılarının amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - İtalya ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve İtalyan kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. Yakalanacak ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun vadede geniş katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli ise ayrıca değerlendirilmelidir.

Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Ana Tema
Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler

Alt Temalar
Türkiye - İtalya Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler
Enerji Politikaları: Jeopolitik ve Güvenlik Sonuçları
Teknoloji Paylaşımı, Akademik ve Kültürel İşbirliği
Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler
Avrupa Birliği ve Türk - İtalyan İlişkilerinin Geleceği
Akdeniz, Ortadoğu,  Afrika, Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye - İtalya  
ABD, AB ve Yeni Ortaklarla İlişkiler ve Bölgesel Stratejiler                  
Çok Kutuplu Dünyada Yükselen Güçler ve Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon
 

Türkiye - İtalya Yuvarlak Masa Toplantsı - 1
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC