Türkiye - Polonya Yuvarlak Masa Toplantılsı - 1
Türkiye/Polonya
2017
“Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri: Kapasite İnşası”

Türkiye - Polonya Yuvarlak Masa Ülke Toplantıları; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut iş birliğinin, derinlikli stratejik iş birliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı ve stratejik zemin kapasite inşasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Türkiye - Polonya Yuvarlak Masa Ülke Toplantıları’nın amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Polonya ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Polonya kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. Yakalanacak ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun vadede geniş katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli ise ayrıca değerlendirilmelidir.

Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Ana Tema
Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler

Alt Temalar
Türkiye - Polonya Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller
Enerji Politikaları: Jeopolitik ve Güvenlik İşbirliği
Teknolojik İşbirliği, Akademik ve Kültürel İşbirliği
Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler
Türkiye’nin AB Üyelik Süreci ve Türkiye - Polonya İlişkileri
Ortadoğu,  Afrika, Orta Asya Ülkeleri Bağlamında İş Birliği Perspektifleri
ABD ve Yeni Ortaklarla İlişkiler: Bölgesel Stratejiler                    
 

Türkiye - Polonya Yuvarlak Masa Toplantılsı - 1
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC