Türkiye - Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
Türkiye/Hollanda
2017
“Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”

Türkiye - Hollanda Yuvarlak Masa Ülke Toplantıları; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut iş birliğinin nasıl stratejik bir iş birliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı ve stratejik zemin kapasite inşasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Türkiye - Hollanda Yuvarlak Masa Ülke Toplantılarının amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Hollanda ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Hollanda kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. Yakalanacak ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun vadede geniş katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli ise ayrıca değerlendirilmelidir.

Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir:

Ana Tema
Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler

Alt Temalar
Türkiye - Hollanda Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller
Enerji Politikaları: Jeopolitik ve Güvenlik İşbirliği
Teknolojik İşbirliği, Akademik ve Kültürel İşbirliği
Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler ve Göç
Türkiye’nin AB Üyelik Süreci ve Türkiye - Hollanda İlişkileri
ABD ve Yeni Ortaklarla İlişkiler: Bölgesel Stratejiler  
                 
 

Türkiye - Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC