Türkiye - Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
“Yeni Dönem Türkiye - Almanya İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”
( 2017 )
, Berlin/İstanbul

Türkiye - Almanya Yuvarlak Masa Toplantıları; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut iş birliğinin nasıl stratejik bir iş birliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı ve stratejik zemin kapasite inşasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Türkiye - Almanya Yuvarlak Masa Toplantılarının amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Almanya ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Alman kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. Yakalanacak ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun vadede geniş katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli ise ayrıca değerlendirilmelidir.

Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Ana Tema
Yeni Dönem Türkiye - Almanya İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler

Alt Temalar
Türkiye - Almanya Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller
Enerji Politikaları: Jeopolitik ve Güvenlik Sonuçları
Teknolojik İşbirliği, Akademik ve Kültürel İşbirliği
Sektörel İşbirliği Perspektifleri; Savunma Sanayi, Ulaşım
Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler
Türkiye’nin AB Üyelik Süreci ve Türkiye - Almanya İlişkileri
Ortadoğu,  Afrika, Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye - Almanya  
ABD ve Yeni Ortaklarla İlişkiler: Bölgesel Stratejiler                  
Çok Kutuplu Dünyada Yükselen Güçler ve Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon
 

Türkiye - Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC