Türkiye - Avustralya Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
“Yeni Dönem Türkiye - Avustralya İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”
( 2017 )
- Türkiye/Avustralya

Türkiye - Avustralya Yuvarlak Masa Ülke Toplantılarının amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Avustralya ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Avustralyalı kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir.

İlk toplantı’nın ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Ana Tema
Yeni Dönem Türkiye - Avustralya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler

Alt Temalar
Türkiye - Avustralya Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler
Transatlantik ve Transpasifik Ortaklıklar; Türkiye ve Avustralya
Teknoloji Paylaşımı, Akademik ve Kültürel İşbirliği
Sosyal, Ekonomik ve Politik Gelişmeler
Avrupa Birliği ve Türkiye - Avustralya İlişkilerinin Geleceği
Akdeniz, Orta Doğu,  Afrika, Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye - Avustralya  
ABD, AB ve Yeni Ortaklar ile İlişkiler, Bölgesel Stratejiler                   
Çok Kutuplu Dünyada Yükselen Güçler ve Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon
 

Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC