Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023
STRATEJİK LOKOMOTİF SEKTÖRLER | ALAN SAYFASI
( 2011-2014 )
- Türkiye

Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi kapsamındaki çok boyutlu çalışmaların kazanımı olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak vizyon, hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılması gereken stratejiler ile politikalar belirlenmektedir. Söz konusu vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar konusunda tüm Türkiye bilgilendirilmekte, görüşler - öneriler alınmakta ve oluşturulan sinerji ile Türkiye başta olmak üzere model teşkil ettiği tüm Bölge halklarına yeni bir dinamizm kazandırılmasına ciddi katkılarda bulunulmaktadır.

Proje’nin Türkiye’yi makro öngörülere taşıyabilecek öncelikli 10 stratejik lokomotif  sektör üzerinde odaklanan planlama ve çalışmaları devam etmektedir. Ülke olarak makro öngörüler üretmedeki büyük girişimci ruhumuzun pratikte kurumsallaşmasına stratejik katkı yapacak sektör çalışmaları, katılımcı bir süreç inşası olarak planlanmaktadır. Her sektör çalışmasının rekabet iddiası olan aktörler ve otoriterle işbirliği içerisinde yapılması temel referanstır.

 

Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Resmî Sitesi:  www.tsv2023.org

 

© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC