Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayi 2023 Kongresi
Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 | Stratejik Lokomotif Sektörler
( 18 - 19 Ekim 2012 )
, Ankara - Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine ışık tutmak üzere, TASAM’ın girişimi ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayeleri altında, 2008’de başlatılan ve halen devam etmekte olan “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi çerçevesinde 6 ana tema altında toplanan Makro Öngörüler’in tamamlanmasının ardından, Türkiye’yi 2023 yılı hedeflerine ulaştırabilecek 9 Stratejik Lokomotif Sektör belirlenmiş, 2012-2013 yıllarını kapsayan bir çalışma ve eylem planı çıkarılmıştır.
 
Bu sektörler arasında, “Savunma Sanayii” çalışmaları, kalkınmanın sürekliliği ve ülkemiz kaynaklarının etkin kullanımının güvenliğe doğrudan ve geniş kapsamlı etkisi ile ön plana çıkmaktadır. Savunma Sanayii teknolojik açıdan sürekli gelişen ve öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik boyutunun yanı sıra, dış pazarda giderek artan rekabet avantajı yönü ile de dikkatleri üzerine çekmektedir. Ülke güvenliği ve savunma sanayii konusunun tüm boyutları ile incelenerek tartışılması ve geleceğe yönelik - üzerinde çalışılmış - önerilerde bulunulması maksadıyla, planlanan Uluslar arası katılımlı “Güvenlik, Savunma ve Savunma SanayiiKongresi, 18 - 19 Ekim 2012 tarihlerinde TASAM koordinasyonunda SSM kurumsal desteği ile Ankara’da Hilton Oteli’nde gerçekleştirilmiştir.
 
 
İki gün boyunca gerçekleştirilen 6 oturumda tartışılan konu başlıkları aşağıda sunulmuştur.
 
1 - Yeni Güvenlik Ortamı ve Türkiye’nin Savunma Sanayii
 
2 - Savunma Sanayiinde Teknoloji Yönetimi 2023
 
3 - Çok Boyutlu Dünya Rekabetinde Sürdürülebilir Savunma Sanayii Politikaları
 
4 - Çok Boyutlu Türk Dış Politikasında Savunma Sanayiinin Rolü
 
5 - Üniversiteden Sektöre İnsan Kaynağı Planlaması
 
6 - Savunma Sanayiinde Uluslararası İşbirliği Politikaları
 
 
Alan İnternet Sayfa Adresi | gss.tasam.org
 
 
Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayi 2023 Kongresi
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Basın Bülteni Etkinlik Öncesi
Program
Sonuç Raporu
Proje Dosyası
Vizyon Belgesi
Afiş
Resim Albümü
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC