Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma 2023 Kongresi

  • Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 | Stratejik Lokomotif Sektörler
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine ışık tutmak üzere 4 yıldır sürdürülen “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın inisiyatifi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Manevi Himayeleri ile başlamış; valiler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Başkent kamu üst yönetimi, medya ve özel sektörün katılımıyla verimli iş birliği süreçleri geliştirilerek bir gelecek vizyonu tartışması başlatılmıştır.
 
Makro temelde “Uluslararası İlişkiler”, “Uluslararası Güvenlik”, “İç Siyaset”, “Ekonomi”, “Eğitim Bilim ve Teknoloji ” ve “Kültür” başlıklı 6 ana tema üzerine inşa edilen Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 projesi kapsamında odaklanılacak öncelikli stratejik lokomotif sektörler; “Tarım, Gıda ve Hayvancılık”, “Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayi”,  “Sosyal Güvenlik ve Sivil Toplum”, “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji”, “Finans, Bankacılık ve Kalkınma”, “Enerji ve Nükleer Teknoloji”, “Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma”, “Turizm, Çevre, Şehircilik” ve “Otomotiv, Lojistik, Ulaşım” olarak belirlenmiştir. Stratejik lokomotif sektörler içinde “Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma” öne çıkanlar arasındadır. 
 
 

ALT TEMALAR

 

Yönetimde İnovasyon ve 2023 İnsani Kalkınma Hedefleri

Kamu Yönetiminde İnovasyon

İnovasyon Ekonomisi

Özel ve Kamu Sektörü İnovasyon Yönetişim Sistemi

İnsani Kalkınma: Eğitim ve Sağlık Politikaları ve Diğer Sosyal Politikalar

Ekonomi Politikaları ve İnsani Kalkınma

İnsani Kalkınma Ekonomisi

İnsani Kalkınma ve Bireysel Özgürlükler

Kadın ve İnsani Kalkınma

Çocuk ve İnsani Kalkınma

Yaşlı - Yaşlanan Nüfus ve İnsani Kalkınma 

 
Alan İnternet Sayfa Adresi  |  kyi.tasam.org