Gıda Diplomasisi Çalıştayı
“Sektörel Diplomasi İnşası”
( 22 Nisan 2016 )
, İstanbul - Türkiye
Gıda modern ulus-devletin ve diplomasi kurumunun başlangıcından bu yana diplomasinin önemli unsurlarından biri olagelmiştir. Tarih boyunca devletler gıda, enerji ve su gibi doğal kaynaklar için rekabet etmişler ya da savaşmışlardır. Çünkü bu kaynaklar demografik yapının korunması için hayati öneme haizdir ve siyasi, ekonomik kalkınma ile vazgeçilmez surette bağlantılıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından gıda ve gıda güvenliği hükümetlerin temel kaygılarından biri olagelmiştir.

Ana Tema
“Sektörel Diplomasi İnşası”
 
Alt Temalar
Ulusal Güvenlik Perspektifinde Gıda Güvenliğinin Yeri
Devlet Dışı Aktörler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Gıda Diplomasisi
Algı Yönetimi, Örtülü Müdahaleler ve Gıda Diplomasisi
Akademik Faaliyetler ve Gıda Diplomasisi
Bölgesel Sorunlar ve Gıda Diplomasisi
Bölgesel Entegrasyon Faaliyetleri ve Gıda Diplomasisi
Teknolojik Gelişmeler, Çevre Sorunları ve Gıda Diplomasisi
Yeni Kurumsal Modeller
 
Gıda Diplomasisi Çalıştayı
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2017 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC