Enerji Diplomasisi Çalıştayı
“Sektörel Diplomasi İnşası”
( 22 Nisan 2016 )
, İstanbul - Türkiye
Enerji, modern dönemlerin en önemli yaşam kaynaklarındandır. Sanayi Devrimi enerjinin, makineler vasıtasıyla yoğun bir şekilde kullanılmasıyla başlamıştır. Önce kömür, daha sonra petrol, doğalgaz, nükleer, yenilenebilir kaynaklar vb şeklinde kullanılan enerjinin ve enerji diplomasisinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. 

Ana Tema
Sektörel Diplomasi İnşası
 
Alt Temalar
Tarihsel Perspektif: Ulusal Çıkar Anlayışı, Küresel Güç Mücadeleleri ve Enerji Diplomasisi  

Diplomasi ve Enerji Diplomasisi
Enerji Diplomasisi Bağlamında;
Uluslararası Kuruluşlar (OPEC, IEA vb)
Kamu
Özel Sektör
Sektörel Derinleşme Senaryoları
Çatışma Çözümü
Akademi ve Düşünce Dünyası
Bölgesel Sorunlar
Bölgesel Entegrasyon Faaliyetleri
Teknolojik Gelişmeler
Yeni Enerji Kaynakları
Devlet Dışı Aktörler ve İletişim
 
Enerji Diplomasisi Çalıştayı
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Sonuç Raporu
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC