Sivil Global 2015-2023-2053 | Global Sivil Diplomasi İnşası Programı
“Potansiyelin Keşfi”
( 2015-2023-2053 )
Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel olgu ile yüzleşmek zorunda bırakmıştır; “entegrasyon” “mikro milliyetçilik ve öngörülemezlik”. Her üç olgu da uluslararası ilişkilerin geleneksel kalıplarını zorlamış ve ülkeleri yeni dış politika araçları arayışına itmiştir.
 
Sivil Diplomasi” bu araçların başında gelmektedir. Demokrasi ve insan hakları gibi bir takım değerlerin halklar tarafından paylaşılan ortak değerler sistematiği oluşturmaya başlamasının, son derece dinamik olan bu yapılanma sürecinde, büyük payı bulunmaktadır. 

Ana Tema
Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme
 
Alt Temalar
Ödüller
(Stratejik Vizyon Ödülleri, İslam Dünyası Ödülleri, Türk Dünyası Ödülleri)
 
Kıtasal Sivil Diplomasi İnşası
(Afrika. Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Kuzey Amerika, Avustralya)
 
Bölgesel Sivil Diplomasi İnşası
(Balkanlar, Orta Doğu, Karadeniz - Kafkas, Akdeniz, Türkiye)
 
Kimliksel Sivil Diplomasi İnşası
(İslam Dünyası, Türk Dünyası)
 
Sektörel Sivil Diplomasi İnşası
(İnsani Diplomasi, Savunma Diplomasisi, Sağlık Diplomasisi, İnanç Diplomasisi, Kültür ve Sanat Diplomasisi, Eğitim Diplomasisi, Bilim Diplomasisi, İş Diplomasisi, Düşünce Diplomasisi, Su Diplomasisi, Gıda Diplomasisi, Enerji Diplomasisi, Turizm Diplomasisi, Güvenlik Diplomasisi, Şehir Diplomasisi, Finans Diplomasisi, Medya ve Enformasyon Diplomasisi, Altyapı Diplomasisi, Hizmet Diplomasisi)
 
Katılımcı Başvuru Formu
Sivil Global 2015-2023-2053 | Global Sivil Diplomasi İnşası Programı
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC