Sağlık ve Sosyal Güvenlik 2023

  • “SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK 2023”
Sosyal güvenlik olgusu sosyal sürdürülebilirliğin en temel faktörlerinin başında gelir. Toplumlar kadar bireylerin de hassas olduğu üç sosyolojik sinir ucu vardır. Bunlar; iş-gelir güvencesi, sağlık güvencesi ve gelecek endişesidir.
 
Dolayısıyla “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” Projesi kapsamında saptanan Lokomotif Sektörler’in en önemlisinin “Sağlık ve Sosyal Güvenlik” olduğunu söylemek doğru olacaktır. Her türlü sürdürülebilirlik, iktisadi denge ve yukarıda saydığımız üç unsurda sağlanan güven kavramları üzerine oturarak sosyal barışı tesis eder.

Ana Tema
“SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK 2023”
 
Alt Temalar
Sağlık Politikaları Kapasite İnşası Vizyon 2023
Herkes İçin Sağlık Vizyonu ve Global Sağlık Diplomasisi
Çok Boyutlu Sağlık Turizmi, Proaktif Alanlar
Sosyal Güvenlik Vizyon 2023
Sosyal Güvenlik ve Sivil Toplum Kurumsal Kapasite
Sağlık Politikaları, İnsan Kaynağı ve Kapasite İnşası
Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Tarihi Referans Kurumlar ve Yeni Yorumlar
Sağlık ve Sosyal Güvenliğin Finansmanı Riskler ve Fırsatlar                       
Sosyal Güvenlik Reformu: Proaktif Öneriler