Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum 2023 Kongresi

  • Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 | Stratejik Lokomotif Sektörler

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine ışık tutmak üzere 4 yıldır sürdürülen “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın inisiyatifi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Manevi Himayeleri ile başlamış; valiler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Başkent kamu üst yönetimi, medya ve özel sektörün katılımıyla verimli iş birliği süreçleri geliştirilerek bir gelecek vizyonu tartışması başlatılmıştır.

 

Alt Temalar

Sosyal Politikalar: Sorunlar ve Çözümler

Sosyal Politikalar, Sosyal Dayanışma ve Sivil Toplum

Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar ve İnsan Kaynağının Nitelik Etkileşimi

Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar, Tarihi Referans Kurumlar ve Yeni Yorumları

Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikaların Finansmanı Riskler ve Fırsatlar                      

Sosyal Güvenlik Politikalarında Yeni Yaklaşımlar 2023

Sosyal Güvenlik Reformu: Proaktif Öneriler

 

Alan İnternet Adresi | sps.tasam.org