Türkiye - Kazakistan Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
Kazakistan/Türkiye
2017
Yeni Dönem Türkiye - Kazakistan İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller

Yuvarlak masa toplantıları ile; ilgili kuruluşların ve kurumların yakından tanınmasını, sivil toplum etkisinin artırılmasını, kalkınmaya katkı sağlanmasını, kaynakların ve çalışma alanlarının geliştirilmesine dair uzmanlık birikimlerinden faydalanılmasını, tanıtma faaliyetlerine katkı sağlanmasını, akademik işbirliği imkanlarının araştırılmasını ve tüm bu çalışmaların bütünlük içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak stratejik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye - Kazakistan Yuvarlak Masa Toplantılarının amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Kazakistan ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Kazakistan kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. Yakalanacak ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun vadede geniş katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli ise ayrıca değerlendirilmelidir.

Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Ana Tema
Yeni Dönem Türkiye - Kazakistan İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller

Alt Temalar
Türkiye - Kazakistan Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Engeller
Orta Asya ve Orta Doğu Bölgeleri ve Türkiye - Kazakistan
Avrasya ve Asya’da Entegrasyon ve Türkiye - Kazakistan
Enerji Güvenliği, Enerji Arz Politikaları ve Fırsatlar
Ekonomik İşbirliği
Türkiye - Kazakistan Güvenlik İşbirliği, Çok Boyutlu Güvenlik ve Terörle Mücadele
Ulaşım, Lojistik, Bankacılık
İİT Üyesi Ülkeler İkili ve Çok Taraflı Kapasite İnşası
Kamu Yönetiminde İnovasyon ve Teknoloji Paylaşımı
Akademik ve Kültürel İşbirliği İmkânları
Bölgesel ve Küresel Ortak Perspektifler
 

Türkiye - Kazakistan Yuvarlak Masa Toplantısı - 1
Almagül İSİNA
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC