Türkiye - Meksika Yuvarlak Masa Toplantısı 1
Meksiko / Meksika
23 - 24 Haziran 2014
“Türkiye ve Meksika: Değişen Dünya Düzeninde Yükselen Güçler, Fırsatlar ve Riskler"

Pek çok güç merkezinin ortaya çıkmaya başladığı ve ülkeler arası ilişkilerde çok boyutluluğu zorunlu kılan dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Meksika ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapı üzerine odaklanılması gerekmektedir. 

Türkiye - Meksika Yuvarlak Masa Toplantıları’nın amacı, yeni dönemde Türkiye - Meksika ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Meksika kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir.

 

Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

 

Ana Tema

“Türkiye ve Meksika: Değişen Dünya Düzeninde Yükselen Güçler, Fırsatlar ve Riskler"

 

Alt Temalar

Küresel Meydan Okumalar, Çok Kutuplu Yeni Dünya ve Dış Politika Perspektifleri

Ekonomik İlişkiler: Fırsatlar ve Engeller

Kaynaklar Sistemi; Karşılıklı Tamamlayıcı Fırsatlar

Çok Boyutlu Güvenlik İşbirliği  

Çok taraflı İşbirliği Perspektifleri

Sivil Toplum, Akademik ve Kültürel İşbirliği Perspektifi  

 
Türkiye - Meksika Yuvarlak Masa Toplantısı 1
Yadigar SEVİŞ
Telefon
+ 90 212 635 61 51
E-Posta
Program
Sonuç Raporu
Vizyon Belgesi
Afiş
Sonuç Bildirisi
Resim Albümü
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC