Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı | GÜÇ 2017
“Güç ve Adalet İnşası için; Müslüman Gençlik Stratejisi”
( 07 - 09 Nisan 2017 )
, Hartum - Sudan
“Gençlik Stratejisi” tartışmalarından beklenen sonuçlar şöyle özetlenebilir; Gençlerin, ekonomik ve sosyal fırsatlara erişmek, ekonomik büyümeyi paylaşmak, sağlıklı yaşam sürmek, aile, toplum ve İslam Ümmetinin refahına katkıda bulmak için önemi büyüktür; Gençler barış inşası ve sivil toplumda daha aktif rol almalı ve suç ağları veya aşırıcı hareketlerdeki varlıkları azaltılmalıdır; Gençler güçlü bir sese sahip olmalı, yerel ve ulusal kurumlara daha fazla katkı sağlamalıdır.
 
Özet olarak etkinliğin temel amacı sürdürülebilir, proaktif bir perspektifle bu alanda bir tartışma ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç/kamu diplomasisi inşası perspektifine ve küresel gençlik yönetişimine entelektüel katkı sağlamaktır. Makro tartışmalara paralel öngörülen atölye/workshop çalışmalarında ise proje/politika önerilerinin tartışılması ve somut sonuçlara ulaşılması için sunum çağrısının proje/politika temelli yapılması benimsenmiştir.
 
Ana Tema
Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi
 
Alt Temalar
Genç Kızlar ve Erkekler; İyilikte Yarışmak
Güç Adalet ve Medeniyet İnşasında Gençlik
Küresel Yeni Dengeler, Rekabet Parametreleri ve Gençlik
Değişen Devlet Doğası, Beklenti Yönetimi ve Gençlik
İnsan Kaynağı İnşasında Rol Model Gençler

 
Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı | GÜÇ 2017
Osman ORHAN
Telefon
+902126356151
E-Posta
Basın Bülteni Etkinlik Öncesi
GÜÇ 2017 Hartum’da Başlıyor
Basın Bülteni Etkinlik Sonrası
Program
Vizyon Belgesi
Afiş
Sonuç Bildirisi
Tebliğ Çağrısı
Resim Albümü
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC