Türkiye - Afrika Boynuzu Stratejik Diyalog Programı
Afrika Boynuzu / Türkiye
2016-2021
“Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri: Karşılıklı Bağımlılık ve Derinleşme”
Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Tarih; Türkiye ve Bölge’ye karşılıklı bağımlılığı derinleştirecek stratejik fırsatlar sunmaktadır.
 
Ana Tema
Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri: Karşılıklı Bağımlılık ve Derinleşme

Temel Alanlar
Etiyopya - Türkiye
Somali - Türkiye
Eritre - Türkiye
Cibuti – Türkiye
   
Program Partnerleri
Türkiye                      : TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Afrika Enstitüsü
Afrika Boynuzu       : HASC (Afrika Boynuzu Araştırmalar Merkezi)
 
Program Süresi
2016 - 2021 ( 5 yıl )
 
Programın İcra Alanı
Türkiye ve Afrika Boynuzu Ülkeleri (Etiyopya, Somali, Eritre, Cibuti)
 
Katılımcı Başvuru Formu
Türkiye - Afrika Boynuzu Stratejik Diyalog Programı
Osman ORHAN
Telefon
+902126356151
E-Posta
Vizyon Belgesi
Afiş
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC