Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu Sivil Global Zirvesi’nde

Haber

Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu Sivil Global Zirvesi’nde ...

20-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul'da TASAM tarafından düzenlenen Sivil Global 2016 Zirvesi’nde “Potansiyelin Keşfi” ana teması altında düzenlenecek 33 uluslararası etkinlik arasında “kıtasal etkinlikler” başlığı altında 2. Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu gerçekleştirilecek.
 
Forumun ana teması "Afrika'da Enerji, Gıda, Su Güvenliği ve İnsani Kalkınma" olacak.
 
Forum, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında Gıda, Enerji ve Su politikaları bağlamında işbirliğinin geliştirilmesine sivil toplum ve düşünce merkezli etkileşim sağlamayı ve bu yolla inşa edeceği kapasite ile taraflara değer sunmayı amaçlıyor.
 
2. Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde insani kalkınma politikaları konusunda da düşünsel katkı sağlamak üzere tartışmalar yapmayı, enerji, su ve gıda güvenliği temelinde proaktif etkileşim/öneriler geliştirmeyi, insani kalkınmanın iyileştirilmesi bağlamında kıta düzeyinde bir bilinç zemini oluşturulmasını ve sorunların çözümüne entelektüel katkı sunmayı amaçlıyor.
 
Türkiye’den ve yurtdışından kamu, STK, özel sektör ve medya temsilcilerinin, araştırmacı, uzman ve akademisyenlerin katılımıyla resmî/sivil her disiplinden geniş katılımla düzenlenecek Sivil Global 2016 Zirvesi kapsamında gerçekleşecek olan 2. Türkiye - Afrika STK Ve Düşünce Forumu’nun alt temaları ise şöyle: “Küresel Tehditler ve Afrika’da Su”, “Gıda ve Enerji Güvenliği”, “Türkiye’nin Su Güvenliği Vizyonu ve Kurumsal Modeller”, “Enerji Politikalarını Yönlendirmede Suyun Rolü ve Afrika Su Politiği”, “Su ve Enerjide Güvenlik Çatışmaları; Riskler, Fırsatlar ve Uluslararası İşbirliği”, “Gıda Güvenliği ve Türkiye Vizyonu”, “Enerji Güvenliği ve Türkiye Vizyonu”, “Gıda, Enerji ve Su: Tamamlayıcı Güvenlik Politikaları”, “Eğitim, Sağlık Politikaları ve Diğer Sosyal Politikalar: İnsani Kalkınma”, “İnsani Kalkınma ve Türkiye Vizyonu: Herkes İçin Sağlık”, “İnsani Kalkınmanın Ekonomi Politiği”
 
Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu nedir?
 
2008 yılında Devlet ve Hükümet Başkanları seviyesinde düzenlenen resmî Türkiye - Afrika İşbirliği Zirvesi öncesinde T.C. Dışişleri Bakanlığı kurumsal işbirliği ile ağırlıklı olarak Afrika Birliği’nin önerdiği akredite kurumların katıldığı “Türkiye - Afrika STK Forumu” TASAM Afrika Enstitüsü tarafından düzenlenmiş ve Forum sonunda yayımlanan İstanbul Deklarasyonu resmî Türkiye - Afrika İşbirliği Zirvesi gündemine sunulmuştur. Deklarasyon’a uygun olarak Türkiye ve yaklaşık 45 Afrika ülkesinden STK’ların katılımı ile USTKİP (Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma ve İşbirliği Platformu | www.ustkip.org) kurulmuştur.
 
Zirve resmî internet sitesi: www.sivilglobal.org | TASAM portalı: www.tasam.org

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4762 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1691
Avrupa 13 1330
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 498
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 42 )
Alanlar
Balkanlar 22 565
Orta Doğu 16 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3290 ) Etkinlik ( 68 )
Alanlar
Türkiye 68 3290

Son Eklenenler