Türk Bankacılık Sistemi Vizyon 2023 Kongresi | TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un Açılış Konuşması | 25.06.2008, İstanbul

Açılış Konuşması

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un 25 - 26 Haziran 2008, tarihlerinde İstanbul’da icra edilen Türk Bankacılık Sistemi Vizyon 2023 Kongresi Açılış Konuşmaları....

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un 25 - 26 Haziran 2008, tarihlerinde İstanbul’da icra edilen Türk Bankacılık Sistemi Vizyon 2023 Kongresi Açılış Konuşmaları.

Kurumsal olarak milli menfaatler doğrultusunda azimle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Düşünce ve bilgi alanın da elde edeceğimiz kazanımların bizi daha ilerilere götüreceğini ve TASAM olarak bilgi ve düşünce ekseninde uzun vadeli milli kazanımlarımız olacaktır. Diğer platformlarda aşağıdaki konuların hassasiyetle tartışılması gerektiğine inanmaktayım.

2023 yılında Türk Bankacılık Sistemi nerede olacak?

Küreselleşme her olayın birbiri ile bağlantılı olmasına yol açmıştır. Artık yeni bir gelişme tüm sistemi etkileyebilme imkânına sahip olmuştur. Özellikle son yıllarda güç dengesinin Rusya-Hindistan-Çin ekseninde Asya’ya kaymasından Bankacılık Sistemimiz nasıl etkilenecektir?

İstanbul’un finans merkezi olması gecikmiş bir süreçtir. Merkez Bankasının taşınması hariç bu yapılanma finans piyasalarındaki aktörlerin manevra kabiliyetlerini artırması anlamında değerlendirilmelidir.

2001’deki krizden sonra bankacılık alanında yapılan çalışmalar olumlu olmuş ve bugün yaşanan küresel krizde yardımcı olacak bir altyapı oluşturmuştur. Fakat milli oyuncuların 2001’le yaşanan süreçten çok çekingen hale geldikleri ayrı bir değerlendirme konusudur.

Elimizdeki rakamlara göre Türk Bankacılığının %42 si ve İMKB’nin %70’i,sigorta sektörünün tamamı ve 500 sanayi kuruluşunun %60 hissesinin yabancı sermaye kaynaklı olduğunu biliyoruz. Acaba bu durum nereye kadar devam edebilir ve özellikle bankacılıkla %50’yi aşması durumunda milli ekonomiyi destekleme noktasında nasıl düzenleyici tedbirler alınabilir?

Bir diğer önemli soruda bütün bu yabancılaştırmada ülke ve bölgesel dengeler çeşitliliğini ne kadar gözetiyoruz? Örneğin enerji konusunda ülke çeşitliliğini sağlayamamış olmamız bizi sıkıntıya sokmuştur. Bu çeşitlilik içeride rekabeti sağlayabilmenin ve tekel, kartel oluşumlarının önüne geçmenin önemli bir yoludur.

Bir diğer soruda dışarıdan gelen bu bankaların Türkiye’de neyi fonladıklarıdır. Acaba üretimimi yoksa tüketimi mi fonluyorlar? Mevcut deneyim gelecekle ilgili sorulara ışık tutacaktır.

Uluslararası ilişkilerde çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Son yıllarda özellikle stratejik kırılmalar içeren değişimler yaşanmaktadır. Dünyada güç dengesi Asya’ya doğru kaymaktadır. Bu değişimler devletleri, uluslar arası örgütleri ve piyasaları etkilemektedir. Özellikle bu değişimin finans piyasalarını nasıl etkileyeceği sorusunu cevaplamak gerekmektedir.

 

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4738 ) Etkinlik ( 162 )
Alanlar
Afrika 63 1104
Asya 67 1683
Avrupa 13 1322
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 494
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2749 ) Etkinlik ( 41 )
Alanlar
Balkanlar 22 564
Orta Doğu 15 1118
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 418
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3096 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 1999
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3270 ) Etkinlik ( 66 )
Alanlar
Türkiye 66 3270

Son Eklenenler