Sosyalizmin Yıkılışı Sürecinde Türkiye’nin Balkan Ülkeleri İle İlişkileri
Yayın Tarihi : 21.6.2011
Sosyalizmin Yıkılışı Sürecinde Türkiye’nin Balkan Ülkeleri İle İlişkileri

1990’lı yıllar dünya politikası için son derece önemli bir dönem olmuştur. Çünkü bu dönem, II. Dünya Savaşı sonrasında dünya politikasında büyük bir rol oynamış olan Sosyalist Sovyetler Birliği ve diğer Avrupalı sosyalist rejimlerin yıkıldığı bir dönem olmuştur. Dolayısıyla, 1990’lı yıllar Avrupalı sosyalist ülkelerin kapitalizme geçiş yaptığı, neoliberal politikalar üzerinden kapitalizmin yeniden yapılandırıldığı ve sosyalist ülkelerin kapitalist dünya sistemine entegre oldukları bir dönemdir. Balkanlı sosyalist ülkeler (Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya)

1990’lı yıllarda gerçekleşen bu büyük değişim-dönüşüm sürecine dâhil olmuşlardır. Ayrıca bu süreç içerisinde, Sosyalist Yugoslavya’nın parçalanması neticesinde Balkanlar bölgesinde beş yeni ulus-devlet ortaya çıkmıştır: Bosna- Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Slovenya ve Sırbistan-Karadağ Federasyonu. Bu büyük değişim-dönüşüm sürecinde Türkiye’nin Balkanlı eski sosyalist ülkelerle olan iktisadi, siyasal ve askeri ilişkileri büyük ölçüde gelişti ve yoğunlaştı. Bu makale 1990 sonrasında gerçekleşen büyük değişim-dönüşüm sürecinde Türkiye’nin Balkanlardaki eski sosyalist ülkeler ile olan ilişkilerini inceliyor ve açıklıyor. Ayrıca makalede, Balkanlar bölgesinin Türkiye açısından önemi, sosyalizmden kapitalizme geçiş süreci ve bu süreç içerisinde Balkanlarda meydan gelen önemli iktisadi, siyasal ve askeri olaylar eleştirel bir biçimde tartışılıyor.

 


 

© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC