Amerikan Dış Politkasının Genel Prensipleri

Makale

Bölüm Bir Amerikan Dış Politikasının Genel Prensipleri Kadercilik Prensibi Güvenlik ve Koruma Prensibi Kadercilik Prensibi...

Bölüm Bir
Amerikan Dış Politikasının Genel Prensipleri
Kadercilik Prensibi
Güvenlik ve Koruma Prensibi

Bu prensibe göre ABD genel ve kapsamlı değerlerin kaynağını temsil eder ve ABD bu değerleri diğer toplumlarda teşvik etme ve yayma sorumluluğunasahiptir ve sanki ABD’nin kaderi bu toplumlara ahlaki mesajlar vererek insan- lığın ahlaki ve kutsal değerleri ve yararı için bu mesajların diğer toplumlarda kabul görmesini sağlamaktır. Amerikalının birey ve kurum olarak duygularını ve hareketlerini kontrol etmiş ve hala kontrol eden bu toplu bilinç, hala toplumun kaderi olarak görülür. Bu bağlamda Fransız tarihçi Jean Micle Lacriox’dan (The History of The United States of America, Paris, 1996) yaptığımız alıntı anlamlıdır: ‘ABD’nin artan yayılmacılık eğilimi daha fazla toprak ihtiyaçlarının değil, (ahlaki) üstünlüklerinin altını çizen bir ifade biçimidir.
 

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4738 ) Etkinlik ( 162 )
Alanlar
Afrika 63 1104
Asya 67 1683
Avrupa 13 1322
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 494
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2749 ) Etkinlik ( 41 )
Alanlar
Balkanlar 22 564
Orta Doğu 15 1118
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 418
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3096 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 1999
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3270 ) Etkinlik ( 66 )
Alanlar
Türkiye 66 3270

Son Eklenenler