"Türkiye - Tayvan Yuvarlak Masa Toplantısı - 1" Sonuç Raporu
Yayın Tarihi : 26.10.2016
"Türkiye - Tayvan Yuvarlak Masa Toplantısı - 1" Sonuç Raporu
SONUÇ RAPORU (TASLAK)

1.  TASAM ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu işbirliğinde “Yeni Dönem Türkiye - Tayvan Sosyoekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” ana teması ile ilk Türkiye - Tayvan Yuvarlak Masa Toplantısı 21 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da başarıyla icra edilmiş, son derece yapıcı ve samimi bir ortam içinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Tayvan ve Türkiye’den uzman, akademisyen, diplomat kişiler ve konu ile ilgili konuşmacılar katılmışlardır.
 
2.  Toplantıda Türkiye ve Tayvan’ın sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Tayvan sosyoekonomik ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisinin iki ülke kamuoyu nezdinde ortaya konmasına ve kurumsal, entelektüel bir zemin inşa edilmesine güçlü katkı yapılmıştır.
 
3.  Yeni Dönem Türkiye - Tayvan Sosyoekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” ana teması altında “Türkiye - Tayvan Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler”, “Türkiye - Tayvan Serbest Ticaret Perspektifleri”, “Suriye İnsani Krizi ve Mülteciler Konusunda Tayvan ve Türkiye’nin İşbirliği Yapabileceği Konular”, “Tayvan’ın Orta Asya Pazarına Açılmasında Türkiye’nin Olası Katkısı” konuları tartışılmıştır.
 
4.  İki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin artırılması konusu gündeme gelmiş, özellikle Türkiye’nin Tayvan’a gıda ihracatı başta olmak üzere ihracat kalemlerini ve gelirlerini artırabileceği üzerinde durulmuştur. Türkiye’nin Tayvan’ a ihraç edebilecek birçok ürünü olduğu belirtilerek, iki ülkenin ticari ilişkileri açısından birbirini daha fazla tanıması ve karşılıklı farkındalığın artması, değer zinciri çerçevesinde işbirliği yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
 
5.  Türkiye ve Tayvan arasında ticari ilişkiler dışında üniversiteler arası işbirlikleri, öğrenci değişimleri, turizme yönelik ve kültürel çalışmalar için de bir çerçeve yaklaşıma ihtiyaç olduğu gündeme gelmiştir.
 
6.  Suriye’den Türkiye’ye yapılan göç konusunda Tayvan tarafından daha fazla destek verilebileceği belirtmiştir.
 
7.  Türkiye - Tayvan Yatırım Rehberi’nin güncellenmesi, Tayvan’ın yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve imkanlar konusunda yeni çalışmaların hazırlanması gerektiği konuşulmuş, bu konuda çalışmaların başlatıldığı konuşmacılar tarafından açıklanmıştır.
 
8.  Tayvan’ın mevcut statüsü içerisinde karşılıklı işbirliği sağlanabilecek çok sayıda alan olduğu, fakat gerçekçi ve reelpolitik olunursa başarılı olunacağı, bu toplantılara devam edilmesinin çerçeve bir platform olarak ilişkilerde yol gösterici olacağı vurgulanmıştır. Ayrıca ticaret hacmindeki denge ve Çin - Tayvan ilişkilerinin seyrinin süreci etkileyen temel noktalar olarak kalmaya edeceği belirtilmiştir.
 
9.  Toplantıda; ilgili kuruluşların ve kurumların yakından tanınması, sivil toplum etkisinin artırılması, kalkınmaya sofistike katkı sağlanması, kaynakların ve çalışma alanlarının geliştirilmesine dair uzmanlık birikimlerinden faydalanılması, tanıtma faaliyetlerine katkı sağlanması, akademik işbirliği imkanlarının araştırılması ve tüm bu çalışmaların bütünlük içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak stratejik bir yaklaşım geliştirilmesi ele alınarak, her zeminde işbirliği yapılması konusu taraflar arasında olumlu karşılanmıştır.

25 Ekim 2016, İstanbul
 
Detaylı Bilgi için Tıklayınız
 
İlgili Döküman İçin Tıklayın
Resim Albümü
© 2018 TASAM Tüm hakları saklıdır.
Developer KILIC