Özbekistan'ın Ekonomik Yapısı, Potansiyeli ve Yatırım îmkanları

Makale

arihi kaynaklara göre (Ebül Gazi Bahadır Han) "Özbekistan" ismi Altın Ordu Beyi Özbek'in adından gelmektedir. Özbek Han 1313-1340'larda Altın Ordu Devletinin başına geçer. Böylece bu birlik 'Özbek Birliği' olarak adlan­dırılır. ...

Tarihi kaynaklara göre (Ebül Gazi Bahadır Han) "Özbekistan" ismi Altın Ordu Beyi Özbek'in adından gelmektedir. Özbek Han 1313-1340'larda Altın Ordu Devletinin başına geçer. Böylece bu birlik 'Özbek Birliği' olarak adlan­dırılır. Daha sonra da belli bir Türk topluluğunun adı olarak kullanılır. Özbek dili ise Uygur Türkçesi'nin Çağatay bölümüne girer. Yapılan bir araştırmaya göre, Altın Ordu Hanlığı'nı kuran ünlü hükümdar Cengiz Hanın torunu Batu Han'dır. 1319'da Tuna boylarına ve Edirne'ye kadar gelir. 1335'te ise Azer­baycan seferine çıkar. Ünlü gezgin Ibn-i Batuta, Özbek Han'dan bahseder ve geniş ülkeleriyle güçlü ordusunun olduğuna değinir. Bu dönemde bütün Kıp­çak boylarında "Türkçe konuşukluğu" bilinir. 1428-1468 tarihleri arasında Özbekler birbiriyle çok yakın dayanışma içindedirler ve 1500-1510'da Mave- ra-ün Nehir bölgesini ele geçirmişlerdir. Ancak 1740'ta Iran hükümdarı Buha- ra'yı ele geçirmiş ve buradaki Özbek Hanlığı'na son vermiştir. Buhara kenti­nin yönetimine 1753'te Muhammed Rahim geçmiş ve bu dönem 1920'ye ka­dar sürmüştür. 1924'te ise bugünkü Özbekistan Cumhuriyeti kurulmuş, ancak sonraki yıllarda SSCB üyesi olarak kalmıştır. Özbekistan'da Kongrat, Nag- man, Mangıt, Toyaklı, Savay, Barın, Üç Urug, Burgut, Arlat, Kanglı, Baştaş, Karakalpak gibi boylar bulunmakta ve bunlar Özbekistan'ı oluşturmaktadır. SSCB'nin dağılmasıyla birlikte Özbekistan 20 Haziran 1990'da egemenliğini; 1 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4728 ) Etkinlik ( 164 )
Alanlar
Afrika 64 1101
Asya 68 1679
Avrupa 13 1319
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 494
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2743 ) Etkinlik ( 42 )
Alanlar
Balkanlar 23 564
Orta Doğu 15 1117
Karadeniz Kafkas 2 646
Akdeniz 2 416
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3096 ) Etkinlik ( 72 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 1999
Türk Dünyası 19 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3269 ) Etkinlik ( 61 )
Alanlar
Türkiye 61 3269

Son Eklenenler