Türkiye Stratejik Boşlukta mı?

Makale

Savaş ortamındaki Suriye ve Irak’taki siyasi ve askeri gelişmeler o kadar hızlı ve belirsiz ki, hem doğrudan etkilenen karar verici ülkeler, hem de dolaylı olarak etkilenen ülkeler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. ...

Savaş ortamındaki Suriye ve Irak’taki siyasi ve askeri gelişmeler o kadar hızlı ve belirsiz ki, hem doğrudan etkilenen karar verici ülkeler, hem de dolaylı olarak etkilenen ülkeler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bunun en önemli nedeni Suriye’de IŞİD’in bertaraf edilme stratejisi ile IŞİD sonrası, Suriye’deki siyasi çözüm stratejilerinin çatışmasıdır. En büyük sorun ABD ile Rusya arasında Suriye’nin nasıl bir siyasi çözümle barış ortamına sokulacağıdır. ABD Rusya küresel çekişmesi Suriye’de de kendini göstermektedir.
 
Trump’la beraber Rusya ile yumuşama beklenirken aksine gelişmeler ve krize doğru bir gidiş var. Bu bağlamda Türkiye, kapı komşumuz Rusya ile çok uzak model ortağımız ABD arasındaki rekabette bir anda paylaşılamayan bir ülke haline mi geldi, yoksa bu geçici bir yanılsama mı?  İkinci Dünya Savaşı altı yıl sürmüştü. Suriye’deki savaş halinin de ekonomik ve siyasi dinamikler çerçevesinde artık sona ermesi gerekiyor. Küresel ekonomi, Ortadoğu’daki bu kargaşanın daha fazla devam etmesine izin vermeyecektir. Bu bağlamda bölgenin iki küresel gücü ABD ve Rusya’nın kabul edebileceği siyasi bir çözümün zamanı gelmiştir. Bu çözüme özellikle Türkiye’nin de en uzun sınır komşusu konumu nedeniyle mutlaka olur vermesi gerekiyor. Küresel dengeleri etkilemese bile Suriye’deki çözümde, bölgesel etki alanı yönüyle gücü hala devam eden İran’ın da dikkate alınması gerekiyor. Unutulmayacak önemli bir konu da, sürekli geri planda kalmasına rağmen, süreci doğrudan veya dolaylı olarak yönlendiren İsrail’in kabul etmeyeceği bir çözümün olamayacağıdır. Bu bağlamda Suriye’de kalıcı ve kabul edilebilir bir çözüm için öncelikle siyasi, askeri, ekonomik, sosyolojik ve demografik gerçeklerin ortaya konulması gerekiyor.
 

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4733 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1102
Asya 69 1682
Avrupa 13 1320
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 494
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2746 ) Etkinlik ( 42 )
Alanlar
Balkanlar 23 564
Orta Doğu 15 1117
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 416
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3096 ) Etkinlik ( 72 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 1999
Türk Dünyası 19 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3266 ) Etkinlik ( 65 )
Alanlar
Türkiye 65 3266

Son Eklenenler