TASAM - Hindistan Dışişleri Bakanlığı Toplantısı

Haber

Hindistan Dışişleri Bakanlığı temsilcileri 23.07.2012 tarihinde Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın ev sahipliğinde konjonktür ve gündemdeki gelişmeler üzerine bir toplantı gerçekleştirdiler....

Hindistan Dışişleri Bakanlığı temsilcileri 23.07.2012 tarihinde Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın ev sahipliğinde konjonktür ve gündemdeki gelişmeler üzerine bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantı’ya Hindistan Dışişleri Bakanlığından Avrasya Uzmanı Ajay BISARIA ile Enerji Güvenliği ve Yatırım Uzmanı Prabhat KUMAR ve Hindistan İstanbul Başkonsolosluğundan Subhash P. GUPTA katılırken TASAM ekibinden Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mert BİLGİN, Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esra HATİPOĞLU TUNCEL, Orta Doğu Uzmanı Dr. M. Hilmi ÖZEV ve Uzman Yardımcısı Hazar VURAL kendilerine eşlik ettiler. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen Toplantı’da “Avrasya Güvenliği”, “Enerji”, “Orta Asya”, “Afganistan’ın Geleceği” ve “Türkiye - Hindistan İlişkileri” başta olma üzere gündemdeki birçok önemli konu müzakere edildi.

Öncelikle, Hindistan ile Türkiye’nin Orta Asya ve Asya’da bir diyalog başlatma kararı almaları ve Türkiye’nin Orta Asya politikaları konuşuldu. Enerji kaynakları ve erişimi konusunun önemine dikkat çekilen Toplantı’da Avrasya’nın geleceğine ve enerjinin bu konu üzerine etkilerine değinildi. Gelecekte fosil kaynaklarına ek olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak elektrik üretiminin de önem kazanacağına dikkat çekildi. “İnşaat” sektörünün yanı sıra “Enerji” alanında da birçok Türk şirketinin Orta Asya’da faal olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Hindistan’ın Orta Asya’daki etkinliği ve potansiyelinin de dile getirildiği toplantıda, Orta Asya Devletleri - Hindistan ilişkilerinin iyi gittiği fakat ekonomik ilişkilerin yeterli ortalamayı yakalamadığına değinildi. Buna rağmen Kazakistan ve Özbekistan ile stratejik ortaklık anlaşması imzalandığı belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA’nın Bölge’deki etkinliğine de değinilen Toplantı’da Bölge’nin önemi vurgulanarak, iki ülke tarafından Bölge’ye yönelik ortak ve daha bilinçli politikalar üretilmesi gerekliliği ortaya konuldu. Türkiye’nin “Şangay İşbirliği Örgütü”ne gözlemci üye olması Örgüt’ün geleceği açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Orta Asya Devletlerindeki ihtiyaç alanları ve bunlar üzerine yatırım imkanlarının da değerlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekildi.  Özellikle Türkiye’nin Bölge ülkeleri ile benzerliklerine vurgu yapılırken, kendileri ile eşit devlet statüsünde ilişki kurulmasının Orta Asya Devletleri tarafından kabulünün memnuniyetle karşılandığı değerlendirildi.

Bölge’ye yönelik “aşırıcılık” tehdidinin gerçekçi olup olmadığının tartışıldığı toplantıda, ülkelere göre değişiklik gösteren daha birçok konu olduğu belirtildi. “Arap Baharı” tarzında bir değişim ve dönüşümün Orta Asya Devletlerini etkileme ihtimalinin pek gerçekçi olmadığı görüşü ifade edildi. Ayrıca Bölge’deki Rusya gerçeği ve etkisine değinilirken bir yandan da Çin’in yükselen ve mevcut varlığı ortaya konuldu. Özellikle dış politikada her şeyin çok yüksek bir hızla değiştiği belirtilen Toplantı’da, Türkiye ve Hindistan’ın birbirlerini daha iyi tanımları halinde Orta Asya’daki çıkarlarını maksimize edebilecekleri ve Bölge istikrarına daha anlamlı katkılar sağlayabilecekleri değerlendirildi.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4762 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1691
Avrupa 13 1330
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 498
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 42 )
Alanlar
Balkanlar 22 565
Orta Doğu 16 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3290 ) Etkinlik ( 68 )
Alanlar
Türkiye 68 3290

Son Eklenenler