Savunma Sanayii 2023 Vizyonu Masada

Haber

“Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii 2023 Kongresi” sektörden tarafların geniş katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilecek....

“Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii 2023 Kongresi” sektörden tarafların geniş katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilecek.

Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii 2023 Kongresi 18-19 Ekim 2012 tarihlerinde Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından Savunma Sanayi Müsteşarlığının kurumsal katkıları ile Ankara’da gerçekleştirilecek. Kongre’ye yerli ve yabancı üniversitelerden güvenlik, savunma ve savunma sanayii konusunda uzman ve akademisyenler, ilgili kurumların başkanları ve idarecileri, özel sektör firmalarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve devlet temsilcileri, akademisyenler, uzman ve araştırmacılar, bürokratlar, gazeteciler ve diplomatlar katılacak. TRT’nin medya sponsorluğunda yapılacak Kongre’ye Sektörün önde gelen TAI, TEI ve FNSS savunma sanayi şirketleri ise sponsor olarak katkıda bulundular.

Ankara HiltonSA Otel’de yapılacak Kongre, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ve TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un yapacağı açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Açılış konuşmalarının adından iki gün boyunca, toplam 7 oturumla gerçekleştirilecek Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii 2023 Kongresi’ndeYeni Güvenlik Ortamı ve Türkiye’nin Savunma Sanayisi”, “Savunma Sanayiinde Teknoloji Yönetimi 2023”, “Çok Boyutlu Dünya Rekabetinde Sürdürülebilir Savunma Sanayii Politikaları”, “Çok Boyutlu Türk Dış Politikasında Savunma Sanayiinin Rolü”, “Üniversiteden Sektöre İnsan Kaynağı Planlaması” ve “Savunma Sanayiinde Uluslararası İş Birliği Politikaları” masaya yatırılacak.     

 

Şensoy: “Savunma Sanayiinin Niteliği, Ülkemizin Stratejik Dokunulmazlık Teminatıdır.’’

Başkan Şensoy yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine ışık tutmak üzere, bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın inisiyatifi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı himayeleri ile başlatılan “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesini ilgili otoritelerin katkıları ile  5 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

“Uluslararası İlişkiler”, “Uluslararası Güvenlik”, “İç Siyaset”, “Ekonomi”, “Eğitim, Bilim ve Teknoloji ” ve “Kültür” başlıklı 6 ana temada makro öngörülerin tamamlanmasını müteakip Türkiye’yi 2023 yılı hedeflerine taşıyabilecek öncelikli olarak 9 stratejik lokomotif sektör belirleyip 2012-2013 çalışma/eylem planı çıkardıklarını belirten Şensoy “Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 projesi kapsamında odaklanılacak öncelikli stratejik lokomotif sektörler; ‘Tarım, Gıda ve Hayvancılık’, ‘Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii’,  ‘Sosyal Güvenlik ve Sivil Toplum’, ‘Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji’, ‘Finans, Bankacılık ve Kalkınma’, ‘Enerji ve Nükleer Teknoloji’, ‘Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma’, ‘Turizm, Çevre, Şehircilik’ ve ‘Otomotiv, Lojistik, Ulaşım’ olarak belirlenmiştir. Stratejik lokomotif sektörler içinde ‘Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii’ öne çıkanlar arasındadır.” dedi.

Güvenlik ve savunma alanında büyük değişimlerin yaşandığı 21. yüzyılda, yeni açılımlar ve iş birliklerinin yanı sıra çeşitli krizler ve değişimlerle de küresel güvenlik ortamının genel bir düzensizlik ve istikrarsızlık içinde bulunduğunu belirtip dış müdahaleler ve uluslararası güç mücadeleleri kapsam değiştirirken, dünyanın kolektif düzenleyici güçlerinin etkilerini yitirmeye başladığına değinen Başkan Şensoy “böylesine kaotik bir ortamda savunma sanayinin, ülkemizin güvenliği ile stratejik dokunulmazlığının teminatı olduğu”nun altını çizdi.

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Savunma sanayinde sağlanan teknolojik üstünlük; politik ve ekonomik avantaj da sağlamaktadır. Dışa bağımlılığı asgari düzeye indirilmiş, kendi kaynaklarını optimum şekilde kullanan, yüksek teknoloji ürünleri üretebilen savunma sanayii, güçlü bir ekonomi, barış, istikrar ve güvenliğin de teminatı olmaktadır. ‘Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii 2023 Kongresi’ ile start alacak olan sektörel çalışmaların amacı; sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, güvenlik, savunma ve savunma sanayii politikaları konusunda siyasi bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif etkileşim/öneriler geliştirmektir. 2023 hedefleri açısından, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma, istikrar ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra, korku ve tedirginliğe yol açmayan, umut ve güven veren savunma politikaları ile bölgesinde de barış ve istikrara katkı sağlaması için, güvenlik, savunma ve savunma sanayii büyük önem arz etmektedir. Sektörde inşa edilecek kapasite kronik cari açık sorunu başta olmak üzere ekonomi ve siyasi etkinliğin tüm parametrelerinde Ülkemiz için itici güç olacaktır. Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii sektöründeki takip eden çalışmalarla ulaşılmak istenen; güvenlik, savunma ve savunma sanayii arasında ilişki kurarak bütüncül bir perspektif çizmeye çalışmak ve Türkiye’nin bu alandaki temel politikalarını etkilemektir. Bilimsel etkinlikler, stratejik raporlar ve yayımlarla gerçekleştirilecek çalışmaların her aşamasına tüm tarafların azami düzeyde katılımı ve etkileşimi hedeflenmektedir”.

 

Detaylı Bilgi ve Program İçin Lütfen Tıklayınız

 

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4762 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1691
Avrupa 13 1330
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 498
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 42 )
Alanlar
Balkanlar 22 565
Orta Doğu 16 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3290 ) Etkinlik ( 68 )
Alanlar
Türkiye 68 3290

Son Eklenenler